Giá tốt, xe điện iMove sắp cháy hàng

Xe điện, xe máy điện iMove - Số lượng xe ưu đãi trong chương trình “Mua xe hàng hiệu - Nhận ngay tiền triệu” có hạn cùng với ưu đãi quá hấp dẫn nên xe điện iMove sắp cháy hàng.